Apollo z Piombino
Grecja, okres archaiczny

Apollo z Tenei
Grecja, okres archaiczny

Kroisos
Grecja, okres archaiczny

Polimides z Argos - Kleobis i Biton. Rzeźba przedstawia dwóch braci, którzy, jak mówi legenda, wraz z matką, kapłanką Hery z Argos wyruszyli w drogę na festiwal ku jej czci. Kiedy woły ciągnące wóz spóźniały się, Kleobis i Biton pociągnęli wóz przez całą dalszą drogę (8.5km). Matka, pełna podziwu dla czynu którego dokonali, a także ich oddania, poprosiła Herę, aby ta obdarzyła jej dzieci najlepszym darem, jaki bogini może złożyć człowiekowi. Hera wysłuchawszy jej modlitw, zapewniła, że bracia umrą w śnie i zaraz po uroczystym święcie, ułożyli się do snu w świątyni Hery i nigdy się nie obudzili.
Grecja, okres archaiczny

Cheramyes - Hera z Samos
Grecja, okres archaiczny

Skarbiec Ateńczyków w Delfach - budynek wzniesiony ku pamięci zwycięstwa Ateńczyków pod Maratonem (490 r. p.n.e.), w którym zebrano wszystkie wojenne trofea.
Grecja

W teatrze greckim boczne przejście dla chóru i widzów pierwszych rzędów.

Teatr w Epidaurze
Grecja

Teatr Dionizosa w Atenach
Grecja

Pomnik Lizykratesa w Atenach - pomnik wotywny wzniesiony ku pamięci chóru Lizykratesa, który zwyciężył w konkursie dramatycznym podczas Wielkich Dionizjów w 335r. p.n.e.
Grecja